204w informatyczna KO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 KO 3P1-2/2 proj.oprog
  KO 4P1-2/2 pr.apl.deskt
AG 4I2-2/2 proj.baz
 
1 8:00- 8:45 KO 3P1-2/2 proj.oprog
MR 3I1-2/3 nap.urz.komp
KO 4P1-2/2 pr.apl.deskt
AG 4I2-2/2 proj.baz
KO 4P2-2/2 pr.apl.web
2 8:55- 9:40 KO 4P1-2/2 pr.apl.mobil
MR 3I1-2/3 nap.urz.komp
KO 4P1-2/2 pr.apl.deskt
AG 4I2-2/2 proj.baz
KO 4P2-2/2 pr.apl.web
3 9:50-10:35 KO 4P1-2/2 pr.apl.mobil
MR 2I-2/3 M2_nap_eks_u
MP 2P1-2/2 informatyka
KO 4P2-2/2 pr.apl.deskt
 
4 10:45-11:30 KO 4P1-2/2 pr.apl.web
MR 2I-2/3 M2_nap_eks_u
  KO 4P2-2/2 pr.apl.deskt
MP 2E-2/2 informatyka
5 11:40-12:25 KO 4P1-2/2 pr.apl.web
MR 2I-2/3 M2_nap_eks_u
MR 4P2-1/2 pr.apl.mobil
KO 4P2-2/2 pr.apl.deskt
MP 2M-2/2 informatyka
6 12:45-13:30 MR 4P2-1/2 pr.apl.mobil
KO 3P2-2/2 proj.oprog
MR 4P2-1/2 pr.apl.mobil
KO 4P2-2/2 pr.apl.web
 
7 13:40-14:25 MR 4P2-1/2 pr.apl.mobil
KO 3P2-2/2 proj.oprog
MR 4P1-1/2 pr.apl.deskt
KO 4P2-2/2 pr.apl.web
KO 4P1-2/2 pr.apl.mobil
8 14:35-15:20 MR 3P1-1/2 proj.oprog
  MR 4P1-1/2 pr.apl.deskt
MP 1E-2/2 informatyka
KO 4P1-2/2 pr.apl.mobil
9 15:25-16:10 MR 3P1-1/2 proj.oprog
  MR 4P1-1/2 pr.apl.deskt
MP 1R-2/2 informatyka
 
Drukuj plan
wygenerowano 13.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum