111w informatyczna KR
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 KR 3I2-1/3 mon.eks.sie
KR 4I2-1/3 mon.eks.sie
    KR 3TM-3/4 ad.si.sys.op
1 8:00- 8:45 KR 3I2-1/3 mon.eks.sie
KR 4I2-1/3 mon.eks.sie
KR 3I2-3/3 siec.sys.op
MR 4P1-1/2 prog.obiekt
KR 3TM-3/4 ad.si.sys.op
2 8:55- 9:40 KR 3I1-3/3 mon.eks.sie
KR 4I2-1/3 mon.eks.sie
KR 3I2-3/3 siec.sys.op
MR 4P1-1/2 prog.obiekt
KR 3TM-3/4 ad.si.sys.op
3 9:50-10:35 KR 3I1-3/3 mon.eks.sie
KZ 4T-2/3 ad.eks.sie.r
KR 3I2-3/3 siec.sys.op
MR 4P2-1/2 pr.apl.deskt
KR 3TM-3/4 Kon.urz.siec
4 10:45-11:30 KR 1I2-2/3 M2_bud.komp
KZ 4T-2/3 ad.eks.sie.r
KR 4I1-2/3 mon.eks.sie
MR 4P2-1/2 pr.apl.deskt
KR 3TM-3/4 Kon.urz.siec
5 11:40-12:25 KR 1I2-2/3 M2_bud.komp
KZ 4T-2/3 ad.eks.sie.r
KR 4I1-2/3 mon.eks.sie
MR 4P2-1/2 pr.apl.deskt
KR 3TM-3/4 Kon.urz.siec
6 12:45-13:30 KR 1I2-2/3 M2_bud.komp
MR 3P2-1/2 proj.oprog
KR 4I1-2/3 mon.eks.sie
KR 1I1-2/3 M2_bud.komp
KR 3I1-3/3 siec.sys.op
7 13:40-14:25 KR 1I1-3/3 M2_ad_sys_op
MR 3P2-1/2 proj.oprog
PN 1I2-3/3 M2_ad_sys_op
KR 1I1-2/3 M2_bud.komp
KR 3I1-3/3 siec.sys.op
8 14:35-15:20 KR 1I1-3/3 M2_ad_sys_op
  PN 1I2-3/3 M2_ad_sys_op
KR 1I1-2/3 M2_bud.komp
KR 3I1-3/3 siec.sys.op
9 15:25-16:10     PN 1P1-2/2 M3_pro_st_in
   
10 16:15-17:00     PN 1P1-2/2 M3_pro_st_in
   
11 17:05-17:50     PN 1P1-2/2 M3_pro_st_in
   
Drukuj plan
wygenerowano 13.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum