1I2
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55       M3_bud_sieci-1/3 TM 113w
M3_bud_sieci-2/3 KZ 310
M3_bud_sieci-3/3 PS 314
wf-1/2 LI sg1
wf-2/2 JK sg2
1 8:00- 8:45 chemia KP 307 Muzyka SX 102 M5_pro_st_in-1/2 ZG 308
M5_pro_st_in-2/2 SZ 313
M3_bud_sieci-1/3 TM 113w
M3_bud_sieci-2/3 KZ 310
M3_bud_sieci-3/3 PS 314
matematyka PU 204
2 8:55- 9:40 wf-1/2 LI sg1
wf-2/2 JK sg2
historia AB 209 M5_pro_st_in-1/2 ZG 308
M5_pro_st_in-2/2 SZ 313
chemia KP 307 j.angielski-1/2 BG 306
j.angielski-2/2 MM 102w
3 9:50-10:35 j.polski KS 109 j.niemiecki-1/2 KC 201w
j.niemiecki-2/2 JL 008
M5_pro_st_in-1/2 ZG 308
M5_pro_st_in-2/2 SZ 313
j.niemiecki-1/2 KC 109
j.niemiecki-2/2 JL 306
zaj. wych. MP 109
4 10:45-11:30 M2_bud.komp-1/3 IV 311
M2_bud.komp-2/3 KR 111w
M2_bud.komp-3/3 PW 114
biologia MK 305 matematyka_r PU 204 j.polski KS 109 historia AB 209
5 11:40-12:25 M2_bud.komp-1/3 IV 311
M2_bud.komp-2/3 KR 111w
M2_bud.komp-3/3 PW 114
M1_z_angiels-1/2 BG 306
M1_z_angiels-2/2 MM 102w
religia OR 305 wf-1/2 LI sg3
wf-2/2 JK sg4
biologia MK 305
6 12:45-13:30 M2_bud.komp-1/3 IV 311
M2_bud.komp-2/3 KR 111w
M2_bud.komp-3/3 PW 114
matematyka PU 204 j.angielski-1/2 BG 306
j.angielski-2/2 MM 102w
informatyka-1/2 SN 111
informatyka-2/2 MP 310
bizn.i zarz. JS 205
7 13:40-14:25 religia OR 302 M2_ad_sys_op-1/3 PS 113w M2_ad_sys_op-2/3 IV 311
M2_ad_sys_op-3/3 PN 111w
j.polski KS 109 hist.i teraź AB 209
8 14:35-15:20 e_dla_bezp SE 208 M2_ad_sys_op-1/3 PS 113w M2_ad_sys_op-2/3 IV 311
M2_ad_sys_op-3/3 PN 111w
   
Drukuj plan
wygenerowano 13.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum