2M
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf-1/2 KM sg1
wf-2/2 KJ sg2
ukl.analog. HZ 202 j.angielski-1/2 BK 104w
j.angielski-2/2 DY 119w
pr.rys.tech-1/3 GB 106w
pr.rys.tech-2/3 DA 113
pr.rys.tech-3/3 MY 209w
matematyka GA 215
1 8:00- 8:45 wf-1/2 KM sg1
wf-2/2 KJ sg2
ukl.analog. HZ 202 ukl.cyfr. WE 211 pr.rys.tech-1/3 GB 106w
pr.rys.tech-2/3 DA 113
pr.rys.tech-3/3 MY 209w
informatyka-1/2 MP 308
j.niemiecki-2/2 AW 102w
2 8:55- 9:40 j.polski KS 109 matematyka_r GA 305 j.polski KS 107 pr.rys.tech-1/3 GB 106w
pr.rys.tech-2/3 DA 113
pr.rys.tech-3/3 MY 209w
j.polski KS 109
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 BK 207p
j.angielski-2/2 DY 213p
chemia MH 305 ukl.cyfr. WE 010 j.niemiecki-1/2 KC 008
informatyka-2/2 SN 308
religia KT 107
4 10:45-11:30 tech.kostr.m CZ 207p chemia MH 305 wf-1/2 KM sg3
wf-2/2 KJ sg4
wdż LK 109 biologia MK 107
5 11:40-12:25 tech.kostr.m CZ 207p j.niemiecki-1/2 KC 006
j.niemiecki-2/2 AW 119w
ukl.analog. HZ 305 matematyka GA 215 tech.kostr.m CZ 107
6 12:45-13:30 ukl.cyfr. WE 207p przedsięb. JS 109 historia AM 215 zaj. wych. CZ 215  
7 13:40-14:25 biologia MK 207p historia AM 204 religia KT 208 tech.kostr.m CZ 215  
Drukuj plan
wygenerowano 26.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum