2TM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 sieci komp.-2/4 CH 114w pr.rys.tech-1/4 DA 113
pr.rys.tech-2/4 RP 209w
proj.ins.sie-4/4 WP 312
pom.ele.elek-1/4 GB 106w
pom.ele.elek-2/4 WW 205w
ad.si.sys.op-3/4 KZ 310 tech.konst.m-1/4 RP 215
P.tele-inf-3/4 CH 114w
1 8:00- 8:45 sieci komp.-2/4 CH 114w pr.rys.tech-1/4 DA 113
pr.rys.tech-2/4 RP 209w
proj.ins.sie-4/4 WP 312
pom.ele.elek-1/4 GB 106w
pom.ele.elek-2/4 WW 205w
ukl.analog.-1/4 CR 304
ad.si.sys.op-3/4 KZ 310
tech.konst.m-1/4 RP 215
P.tele-inf-3/4 CH 114w
2 8:55- 9:40 matematyka_r EM 202 pr.rys.tech-1/4 DA 113
pr.rys.tech-2/4 RP 209w
proj.ins.sie-4/4 WP 312
pom.ele.elek-1/4 GB 106w
pom.ele.elek-2/4 WW 205w
ukl.analog.-1/4 CR 304
ad.si.sys.op-3/4 KZ 310
historia AO 202
3 9:50-10:35 j.polski GT 006 j.polski GT 006 biologia MK 305 zaj. wych. EM 202 religia DS 7w
4 10:45-11:30 j.niemiecki-1/2 AW 007
j.niemiecki-2/2 ZK 7w
matematyka EM 211 historia AO 010 j.angielski-1/2 SM 119w
j.angielski-2/2 MM 102w
j.niemiecki-1/2 AW 306
j.niemiecki-2/2 ZK 008
5 11:40-12:25 chemia KP 307 tech.konst.m-1/4 RP 201w
proj.ins.sie-3/4 KR 111w
j.polski GT 006 religia DS 7w biologia MK 305
6 12:45-13:30 przedsięb. JS 205 tech.konst.m-1/4 RP 201w
proj.ins.sie-3/4 KR 111w
matematyka EM 202 ukl.cyfr.-3/4 WE 102
ad.si.sys.op-4/4 PN 311
j.angielski-1/2 SM 119w
j.angielski-2/2 MM 102w
7 13:40-14:25 informatyka-1/2 PS 111
informatyka-2/2 MP 308
ukl.analog.-1/4 CR 304
proj.ins.sie-3/4 KR 111w
wf-1/2 OD sg1
wf-2/2 SE sg3
ukl.cyfr.-3/4 WE 102
ad.si.sys.op-4/4 PN 311
chemia KP 307
8 14:35-15:20 wf-1/2 OD sg3
wf-2/2 SE sg4
  wf-1/2 OD sg1
wf-2/2 SE sg3
ukl.cyfr.-3/4 WE 102
ad.si.sys.op-4/4 PN 311
 
Drukuj plan
wygenerowano 22.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum