2I2
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf JK sg4 informatyka-1/2 PS 108w
informatyka-2/2 MP 207w
nap.urz.komp-1/3 TM 113w
nap.urz.komp-2/3 ME 311
nap.urz.komp-3/3 WP 312
ad.syst.oper-1/3 PW 114
ad.syst.oper-2/3 KR 111w
ad.syst.oper-3/3 TM 113w
zaj. wych. UP 111
1 8:00- 8:45 historia AB 209 matematyka SO 202 nap.urz.komp-1/3 TM 113w
nap.urz.komp-2/3 ME 311
nap.urz.komp-3/3 WP 312
ad.syst.oper-1/3 PW 114
ad.syst.oper-2/3 KR 111w
ad.syst.oper-3/3 TM 113w
proj.st.int-1/2 SZ 313
proj.st.int-2/2 UP 111
2 8:55- 9:40 matematyka_r SO 202 j.angielski-1/2 ZD 306
j.angielski-2/2 SM 119w
nap.urz.komp-1/3 TM 113w
nap.urz.komp-2/3 ME 311
nap.urz.komp-3/3 WP 312
ad.syst.oper-1/3 PW 114
ad.syst.oper-2/3 KR 111w
ad.syst.oper-3/3 TM 113w
proj.st.int-1/2 SZ 313
proj.st.int-2/2 UP 111
3 9:50-10:35 j.niemiecki-1/2 AW 206p
j.niemiecki-2/2 ST 314
j.niemiecki-1/2 AW 205w
j.niemiecki-2/2 ST 212w
matematyka SO 205 sieci komp. KR 307 biologia MK 305
4 10:45-11:30 j.angielski-1/2 ZD 201w
j.angielski-2/2 SM 119w
chemia KP 307 j.polski KS 109 sieci komp. KR 307 chemia KP 307
5 11:40-12:25 mon.eks.sie-1/3 KR 111w
mon.eks.sie-3/3 MI 202w
j.polski KS 207p przedsięb. JS 205 z_j.angiel-1/2 IT 111w
z_j.angiel-2/2 SM 119w
historia AB 209
6 12:45-13:30 mon.eks.sie-1/3 KR 111w
mon.eks.sie-3/3 MI 202w
religia DS 207p mon.eks.sie-2/3 KZ 310 wf JK sg_w religia DS 111
7 13:40-14:25   biologia MK 207p mon.eks.sie-2/3 KZ 310 j.polski KS 109 wf JK sg4
Drukuj plan
wygenerowano 26.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum