202w informatyczna TM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   KZ 1T-1/3 sys.komput
TM 3TI3-1/3 proj.ins.sie
TM 4TT-1/2 proj.ins.sie
TM 1I2-3/3 ad.syst.oper
1 8:00- 8:45   KZ 1T-1/3 sys.komput
TM 3TI3-1/3 proj.ins.sie
TM 4TT-1/2 proj.ins.sie
TM 1I2-3/3 ad.syst.oper
2 8:55- 9:40   KZ 1T-1/3 sys.komput
TM 3TI3-1/3 proj.ins.sie
TM 4TT-1/2 proj.ins.sie
TM 1I2-3/3 ad.syst.oper
3 9:50-10:35     TM 3TI1-1/3 proj.ins.sie
TM 4TT-1/2 proj.ins.sie
TM 1I2-3/3 ad.syst.oper
4 10:45-11:30 TM 2TI2-3/3 diag.sp.kom
  TM 3TI1-1/3 proj.ins.sie
WP 2T.-3/3 ad.si.sys.op
TM 3TI2-1/3 proj.ins.sie
5 11:40-12:25 TM 2TI2-3/3 diag.sp.kom
KO 4TI2-1/2 proj.apl.int
TM 3TI1-1/3 proj.ins.sie
WP 2T.-3/3 ad.si.sys.op
TM 3TI2-1/3 proj.ins.sie
6 12:45-13:30 TM 2TI2-3/3 diag.sp.kom
TM 4TT-1/2 proj.ins.sie
TM 2T.-1/3 proj.ins.sie
WP 2T.-3/3 ad.si.sys.op
TM 3TI2-1/3 proj.ins.sie
7 13:40-14:25 TM 2I.-3/3 nap.urz.komp
TM 4TT-1/2 proj.ins.sie
TM 2T.-1/3 proj.ins.sie
   
8 14:35-15:20 TM 2I.-3/3 nap.urz.komp
TM 2TI1-3/3 diag.sp.kom
     
9 15:25-16:10 TM 2I.-3/3 nap.urz.komp
TM 2TI1-3/3 diag.sp.kom
     
10 16:15-17:00 TM 2I.-1/3 mon.eks.sie
TM 2TI1-3/3 diag.sp.kom
     
11 17:05-17:50 TM 2I.-1/3 mon.eks.sie
       
Drukuj plan
wygenerowano 21.09.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum